Refleksi Minggu 11

19/04/2012 11:52

Kuliah minggu sebelas ini berkaitan dengan pengajaran bahasa melayu secara sidang video. Kami dikehendaki mengadakan satu sidang video untuk mengajar  kemahiran mendengar tutur, membaca dan menulis. Sidang video ini bukanlah pertama kali diajar kepada kami, oleh itu kami dapat melaksanakan tugasan amali kali ini dengan baik. Kami telah mendemonstarsikan cara-cara penggunaan perisian sidang video dengan menggunakan "print screen".

 

    Amali yang kedua kami dikehendaki membina satu rph yang memerlukan kami mengajar kemahiran bahasa dengan menggunakan perisian sidang video yang dipilih.