Tajuk 15

Mengadakan program seminar PBK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu pada 25 April 2012 di blok bangunan baru, bilik 1/9. Pembentang jemputan terdiri daripada En. Nor Azam Bin Arifin, Ketua Unit, Unit Praktikum dan Encik Ishak Bin Ayub, Ketua Unit, Unit Peperiksaan. 

Mengadakan pameran akademik berkaitan subjek Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer BMM 3105 di Blok Akademik di bilik 3/5 dan 3/6 pada 26 April 2012. 

 

 

Penyampaian seminar yang bersemangat oleh En. Nor Azam Bin Arifi, Ketua Unit, Unit Praktikum, IPG KPP.

 

 

 

 

Penyampaian seminar sesi kedua daripada En. Ishak Bin Ayob, Ketua Unit, Unit Peperiksaan IPG KPP yang santai dan menarik.

 

 

Peserta-peserta seminar