Tajuk 11

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video

  •    Konferensi secara atas talian

  •    Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.

Pengenalan

 
Pengajaran bahasa Melayu Secara sidang video merupakan salah satu pengajaran yang membantu P&P bahasa. Melayu selain menggunakan paparan media seperti audio dan video sebagai alat bantu mengajar di dalam kelas
  • Sidang video (telepersidangan video atau telekonferens video ) merupakan satu set teknologi telekomunikasi interaktif yang membenarkan orang di antara dua atau lebih lokasi berinteraksi melalui penghantaran video dan audio dua hala secara serentak.
  • Sidang video juga telah dirujuk sebagai kerjasama pandang dan merupakan sejenis perisian kumpulan.
  • Sidang video berbeza dari videofon kerana ia direka untuk ditujukan kepada suatu persidangan dan bukan individu.
  • Telesidang video ini juga amat sesuai bagi melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh kerana ia sesuai bagi tujuan menjalankan seminar, kuliah, ceramah jemputan, tutorial, tunjukcara, mesyuarat, perdebatan, persidangan, pembentangan kajian, viva, temuduga dan juga bimbingan kaunseling

 

Jenis Persidangan Video

 

Jenis Perisian Persidangan Video

Tugasan Amali

  1. Tunjukkan cara-cara penggunaan salah satu perisian di atas (guna 'print screen' untuk menunjukkan secara ilustrasi)
  2. Rancang satu RPH mengajar kemahiran bahasa Melayu secara sidang video dengan menggunakan perisian yang dipilih