Tajuk 8

Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian dan Luar Talian

  • Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian.
  • Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

Melaksanakan Simulasi Pengajaran dalam Talian

Contoh RPH dalam dan luar talian