Kata Hubungan Pancangan Relatif

menghubungkan klausa utama dengan klausa klausa pancangan (kecil). Hubungan ini menggunakan kata hubung yang.

 

Contoh:

i. Pelajar yang berjayaitu diberi hadiah.

ii. Budak yang sedang membaca itu adik perempuan saya.

iii. Buku yang dikarang oleh Ahmad itu buku sejarah.