Kata Hubung Gabungan

  1.  Mengubungkan klausa-klusa yang sama tarafnya
  2. Contoh kata: dan, atau, serta, tetapi, malahan, sambil, tetapi, sementara, sebaliknya, seterusnya.
  3. Contoh ayat:

i.        Pemanah itu melepaskan anak panah,tetapi tidak mengena sasaran kerana busurnya patah.

ii.        ``Belum tentu... sama ada pergi rumah kawanatau balik kampung,’’ katanya.

iii.       Dia mengelak,lantasmenikam