Kata Hubung Pancangan Komplemen

 

-Menghubungkan satu klausa sebagai komplemen pada satu klausa utama. (Kompelen bermaksud pelengkap).

 

-Jadi, klausa klausa pancangan komplemen itu melengkapkan klausa utama.

 

-Kata hubung yang berperanan begitu ialah bahawa danuntuk.

 

i. Guru tahun enam itu menyatakanbahawa semua muridnya mendapat enam A.

ii. Mereka mengetahuibahawa Haji Ahmad adalah ahli perniagaan besar.

iii. Kerajaan membuat jambatan untukrakyat melintas sungai.