Kata Hubung Pancangan Keterangan

-Kata hubung pancangan keterangan menghubungkan klausa keterangan kepada klausa utama.

-Kata hubung itu ialah:


kerana, agar, meskipun, sekiranya, semoga, supaya, kalau, andaikata, kendatipun, hingga, jika, jikalau, semasa, sementara, setelah, sewaktu, sekiranya, ketika, tatkala, walaupun, dansesungguhnya.

 

i. Mereka tidak dibenarkan masuk ke stadium kerana tidak memiliki tiket yang sah.