Kata Ganti Diri Kedua

 

Kata Ganti Nama Diri Kedua

 

Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

 

Kata ganti ini boleh dipecahkan kepada dua bentuk, iaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak seperti berikut :

 

Bentuk

contoh kata Ganti Diri kedua

Tunggal

tuanku, wak, kamu, anda, engkau

Jamak

kalian

Kata Ganti Diri
Kedua

Penggunaannya

anda (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita

awak (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

engkau (tunggal)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita dan
dengan Tuhan juga

tuanku (tunggal)

digunakan apabila bercakap dengan sultan dan raja

kalian (jamak)

digunakan untuk beberapa orang yang diajak bercakap

kamu (tunggal dan jamak)

digunakan untuk diri orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita

 

Contoh ayat yang menggunakan kata ganti diri kedua

 

1. Awak pekerja yang patuh

2. Kamu semua adalah murid yang baik

3. Guru mencari engkau.

4. Anda semua dinasihati membaca soalan dengan teliti.

5. Tunku akan bersiram sekejab lagi.