Refleksi Minggu 9

19/04/2012 11:51

Amali pada minggu ini pula tentang pengeditan bahasa Melayu secara atas talian jadi brosur, news letter dan kad pengunguman. kami diberikan penerangan berkaitan prosedur  pengeditan, prinsip pengeditan, prosesmelaksanakan pengeditan dan aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa. Selain itu juga kami telah menyediakan bahan-bahan pengajaran berbentuk brosur, news letter dan kad pengunguman bersertakan rancangan pengajaran harian yang telah dibina.