Refleksi Minggu 8

19/04/2012 11:50

Pada minggu ini, kami diberikan penerangan berkaitan pengajaran bahasa Melayu secara dalam talian dan luar talian oleh pensyarah pembimbing. Kami juga melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian dan menggunakan simulasi simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran. Selain itu, kami telah merangka satu rancangan pengajaran harian dengan menggunakan perisian yahoo messenger dan sebagainya terhadap murid-murid.