Refleksi Minggu 6

19/04/2012 11:46

Pada minggu ini, kami diarahkan untuk mencari maklumat berkenaan struktur hieraki, komposit, linear dan rangkain. kami juga ada membuat pembacaan tambahan berkaitan bahan-bahan ini untuk menambahkan pengetahuan dalam bidang ini. Selain itu itu kami juga membuat perbincangan mengenai topik ini iaitu membuat perancangan dan membina penyususnan bahan engajaran bahasa Melayu menggunakan struktur penggunaan tersebut.