Refleksi Minggu 2

14/01/2012 14:13

Pada minggu kedua pula, kami diminta menggunakan enjin pencari bahan untuk mancari bahan yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu sekolah rendah. Pelbagai enjin pencari boleh digunakan untuk mencari dan mengakses sebarang maklumat berkaitan dengan bahan pengajaran bahasa melayu skeolah rendah. Selain itu juga, kami telah mengumpul bahan-bahan yang terdiri daripada audio, video untuk memenuhi kehendak tugasan pada minggu ini. 

Pada minggu kedua ini juga kami dikehendaki mencari dan mngumpul maklumat mengenai kemahiran bahasa dan menfailkannya untuk dimuat turun oleh pengunjung website kami ini. Folder ini mengandungi tiga kemahiran bahasa iaitu Kemahiran Mendengar dan bertutur, kemahiran Membaca dan kemahiran Menulis.