Refleksi Minggu 12

19/04/2012 11:52

Kuliah dan amali pada minggu ini pula berkaitan dengan  penggunaan alat pengarangan dalam pengajaran bahasa Melayu. Alat pengarangan yang dibina perlu mengikut reka bentuk Koswer dimana kami telah memilih beberapa perkara yang bolh digunakan iaitu dengan melaksanakan tutorial dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga, kami juga membuat perangkaan dengan mengikuti model sistem intruksional yang engandungi lapan langkah utama.